Дипломатична академія України

імені Геннадія Удовенка при МЗС

UK|EN facebook twitter
тел. № Пізвише, ім’я, по-батькові абон-та Пошта Посада абон-та каб. Antivirus has mail rozetkas
КЕРІВНИЦТВО ДИПЛОМАТИЧНОЇ АКАДЕМІЇ
75-44 Корcунський Сергій Володимирович s.korsunsky@da.mfa.gov.ua Директор 216 0
75-45 Ставицька Юлія Володимирівна y.stavytska@da.mfa.gov.ua Помічник директора 216 0 1
70-86 Заєць Марія Петрівна m.zaiets@da.mfa.gov.ua Помічник директора 218 1 1 2.29
78-40 Прошко Станіслав Євгенович s.proshko@da.mfa.gov.ua Перший заступник директора 219 1 1 2.25
Шульга Наталія Іванівна n.shulga@da.mfa.gov.ua Заступник директора 219 1 1
Центр професійної підготовки
72-53 Кириченко Олександр Павлович o.kyrychenko@da.mfa.gov.ua Завідувач центру 205 1 1
Організаційний відділ
70-29 Шниркова Леся Володимирівна l.shnyrkova@da.mfa.gov.ua Начальник відділу 207
70-29 ДЕРКАЧ Ольга Дмитрівна o.derkach@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець 207 1 1
70-29 ВОЙНАРОВСЬКИЙ Андрій Миколайович a.voinarovskyi@da.mfa.gov.ua Фахівець 207 0 0 office
ВІДДІЛ ДІАГНОСТИКИ І ТЕСТУВАННЯ
72-92 ШАШЕНКО Антон Вадимович a.shashenko@da.mfa.gov.ua Начальник відділу 203 0 1
ВІДДІЛ ЗМІСТУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ ОСВІТИ
ЧЕКАЛЕНКО Людмила Дмитрівна l.chekalenko@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець 211 1 0 2.16
ЮРЧУК Ольга Василівна o.yurchuk@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець 211 1 2.15
ВДОВИЧЕНКО Тетяна Василівна t.vdovychenko@da.mfa.gov.ua Фахівець 2 категорії 211 1 1
70-38 КУЧМА Олександр Вікторович o.kuchma@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець 203 1 1 2.06
ЦЕНТР МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
70-12 ШПАК Наталія Анатоліївна n.shpak@da.mfa.gov.ua Завідувач центру 208 1 0 password
ВІДДІЛ ТЕСТУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ
70-19 БАБЮК Вікторія Анатоліївна v.babyuk@da.mfa.gov.ua Начальник відділу 201
70-19 ВАСИЛЕНКО Людмила Петрівна l.vasylenko@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець 201 1 0
70-19 КОВАЛЬЧУК Валентина Анатоліївна Провідний фахівець 201 0 0
70-19 ЕҐАВА Тетяна Анатоліївна t.eqawa@da.mfa.gov.ua Фахівець 201 1 0
ВІДДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ
70-23 НЕЧАЮК Інна Олексіївна i.nechaiuk@da.mfa.gov.ua Начальник відділу 204 1 1
70-12 КУШНІР Оксана Володимирівна o.kushnir@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець 208 1 0 time limit exceeded
КОЛОМІЄЦЬ Тетяна Вікторівна t.kolomiets@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець 206 1 1\0 outlook express
ЛАВРИНЕНКО Олена Борисівна o.lavrynenko@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець 206 0/1 1
70-23 РАШЕВСЬКА Анна Миколаївна a.rashevska@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець 204 0 1
70-23 СТЕПАНІЩЕВА Лілія Миколаївна l.stepanishcheva@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець 204 1 1 2.52
70-23 МЕЛЬНИК Тетяна Петрівна t.melnyk@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець 204 1 0
70-09 ЛІСОВА Тетяна Сергіївна t.lisova@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець 206 1 0 a:p-b:i
ЛОЗИНСЬКА Аліна Валеріївна a.lozynska@da.mfa.gov.ua Фахівець 206
Горбунова Ксенія Анатоліївна k.horbunova@da.mfa.gov.ua
Вовк Оксана Анатоліївна o.vovk@da.mfa.gov.ua
Костюк Олеся Михайлівна. o.kostiuk@da.mfa.gov.ua
Овчаренко Ольга Миколаївна o.ovcharenko@da.mfa.gov.ua
Сичова Аліса Геннадіївна a.sychova@da.mfa.gov.ua
ЦЕНТР МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
КОВАЛЬ Надія Євгенівна n.koval@da.mfa.gov.ua Завідувач центру 1 1 3.36
70-26 Олена Снігир o.snihyr@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець 306 1 0 3.43
70-26 Борис Зайцев b.zaitsev@da.mfa.gov.ua Фахівець 306 1 1
70-26 Вікторія Халанчук v.khalanchuk@da.mfa.gov.ua Фахівець 306 1 0
ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
70-83 НАКОНЕЧНА Ольга Анатоліївна o.nakonechna@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець Bib:2 1 1 1.24
71-04 ОБЕРТІЙ Наталія Олегівна n.obertii@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець Bib:1 0 1 1.22
70-90 ШУБЕНКОВА Тетяна Миколаївна t.shubenkova@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець Bib:3 1 1 1.19
70-90 СМОЛЕВИК Оксана Олегівна o.smolevyk@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець 112 1 1 1.3
70-90 БОНДАРЕНКО Оксана Олександрівна o.bondarenko@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець 112 1 0 uninstall ed
ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА КОМУНІКАЦІЙ
70-30 КОНСТАНТИНОВА Віра Андріївна v.konstantynova@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець 209 1 0 ssl unsupported
70-30 Підопригора Оксана Григорівна o.pidopryhora@da.mfa.gov.ua Начальник відділу 209 1 1
ВІДДІЛ КАДРІВ
70-25 ОКУНЄВА Тетяна Анатоліївна t.okunieva@da.mfa.gov.ua Начальник відділу 215 1 1 2.19
70-25 КОШИК Алла Михайлівна a.koshik@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець 215 1 1
БУХГАЛТЕРСЬКА СЛУЖБА
70-28 ОГОРОДНИК Вікторія Володимирівна v.ohorodnyk@da.mfa.gov.ua Головний бухгалтер 114 1 1
71-28 ІВАНЕНКО Людмила Петрівна l.ivanenko@da.mfa.gov.ua Заступник головного бухгалтера 120 0 1 1.21
70-43, 70-73, 70-71 КОНОВАЛЕНКО Катерина Вікторівна k.konovalenko@da.mfa.gov.ua Провідний бухгалтер 120 kati@da.mfa.gov.ua
Омельченко Юлія Ростиславівна y.omelchenko@da.mfa.gov.ua 120 1,18
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ
75-48 ОБЕДА Юрій Петрович yu.obeda@da.mfa.gov.ua Начальник відділу 217
ФІЛІПЕНКО Ірина Вікторівна i.filipenko@da.mfa.gov.ua Провідний фахівець 104 1 1
70-20 БОЙКО Тетяна Іванівна t.boiko@da.mfa.gov.ua Комендант 104 1 1 1.36
70-76 Черговий адміністратор Охорона
73-22 Диспетчер Буфет
70-78 Світлана Ігорівна
Системні адміністратори
70-83 Очеретяний Олександр Констянтинович