Дипломатична академія України

імені Геннадія Удовенка при МЗС

UK|EN facebook twitter

Центр мовної підготовки

Центр мовної підготовки є підрозділом Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при  МЗС, який у своєму складі має відділ навчальних програм, відділ тестування та оцінювання. Основними завданнями Центру є: забезпечення ефективного процесу підвищення іншомовної професійної компетенції працівників дипломатичної служби України, визначення рівня володіння іноземними мовами у відповідності до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти  (CEFR A1-C2). Успішному оволодінню навичками іншомовної комунікації сприяє використання сучасних інтерактивних методів та інноваційних технологій, зокрема симуляцій, кейсів, а також онлайн-курсів та курсів «змішаного» навчання.