Дипломатична академія України

імені Геннадія Удовенка при МЗС

UK|EN facebook twitter

Центр мовної підготовки

Лексико-граматичний тест містить визначену кількість завдань (50-100).

Типи завдань:

множинний вибір (multiple choice),

альтернативний вибір (true-false),

перехресний вибір (matching),

завершення (completion),

заміна/підстановка (substitution),

трансформація (transformation),

клоуз-процедура (cloze procedure): заповнення видалених з речення слів відповідно до змісту речення,

внутрішньомовне перефразування (paraphrasing),

міжмовне перефразування/переклад (translation).

Аудіювання передбачає дворазове прослуховування записів різного рівня складності (діалогів, повідомлень, оголошень, інтерв’ю, радіовипусків тощо) та виконання завдань на розуміння почутого (завдання множинного вибору, вірно/невірно, виокремлення дат, цифр, слів, відкриті запитання тощо).

Читання. Ця частина тесту передбачає опрацювання текстів різної складності (3-4 тексти) та виконання завдань множинного вибору, вірно/невірно, перехресного вибору (присвоєння заголовків абзацам) тощо.

Письмова частина тесту містить 3-4 завдання різної складності: заповнення анкети персональними даними іноземною мовою, короткий неформальний імейл, фрагмент блогу, пост у соцмережі (до 40 слів), написання іноземною мовою офіційного листа/ноти (до 80- 150 слів), виклад україномовного тексту суспільно-політичного характеру  іноземною мовою ( 100-150 слів).

Говоріння (усна співбесіда). Дана частина випробування передбачає три блоки завдань:

Блок А – відповіді кандидата на запитання загальної тематики (від простого до складного), а також запитання суспільно-політичного характеру.

Час інтеракції з екзаменатором– 2-3 хвилини.

Блок Б – кандидату пропонується мовна ситуація (пошук житла в країні перебування, пошук втраченого багажу в аеропорті, звернення до поліції тощо). Час підготовки – 2 хвилини. Час інтеракції з екзаменатором – 4-5 хвилин.

Блок В. Розгорнуте монологічне мовлення, аргументована відповідь, з прикладами, на розгорнуте запитання. Час інтеракції з екзаменатором – 4-5 хвилини без часу на підготовку.