Дипломатична академія України

імені Геннадія Удовенка при МЗС

UK|EN facebook twitter

Центр мовної підготовки

ЦМП | СЕРТИФІКАТ

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ, за результатами якого видається СЕРТИФІКАТ

 

ПОСАДОВІ ОСОБИ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ проходять визначення рівня володіння іноземною мовою, за результатами якого видається СЕРТИФІКАТ.

 

Кандидати на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В» ЗА БАЖАННЯМ можуть пройти визначення рівня володіння іноземною мовою, за результатами якого видається сертифікат.

 

Визначення рівня володіння іноземною мовою складається з двох частин – письмової та усної.

 

Тривалість виконання завдань письмової частини становить від 120 до 180 хвилин відповідно до рівнів мовної компетенції, а тривалість усної частини для кожного її учасника – від 15 до 40 хвилин відповідно до рівнів мовної компетенції.

 

Визначення рівня володіння іноземною мовою, за результатами якого видається сертифікат, розпочинається з усної частини.

 

Усна частина включає один блок – говоріння, який передбачає усну співбесіду у формі монологу, діалогу/інтерв’ю на загальну тематику, пов’язану з повсякденним життям (від простого до складного), тематику суспільно-політичного характеру, тематику, пов’язану з професійною діяльністю відповідно до рівнів мовної компетенції, зокрема:

 

Рівень А1

1.Інтерв’ю з екзаменатором: суспільно-побутова тематика (про себе, про сім’ю, уподобання, своє минуле, теперішнє та плани на майбутнє тощо). Наприклад: Хто Ви? Яку родину маєте? Де народилися? Де працюєте? Які Ваші посадові обов’язки? Чим любите займатися у вільний від роботи час? Як Ви провели відпустку? Які плани на майбутнє? Які Ваші посадові обов’язки? Як плануєте свою кар’єру?

Наприклад:

2.Інтеракція з екзаменатором з опорою: кандидат обирає 10 ключових слів, з якими він має поставити питання до екзаменатора. Екзаменатор відповідає і може поставити зустрічне питання. Наприклад: слово «комп’ютер». Кандидат ставить питання екзаменатору: Як часто Ви користуєтесь комп’ютером на роботі? Екзаменатор відповідає і запитує: А Ви?

3.Рольова гра – соціально – лінгвістична компетенція. Наприклад: отримати послуги або товари. Ви хочете замовити столик у ресторані на кількох осіб на певний час. Зателефонуйте у ресторан та зарезервуйте столик.

 

Рівень А2

1.Інтерв’ю з екзаменатором: суспільно-побутова та загально-професійна тематика (про себе, своє минуле, теперішнє та плани на майбутнє тощо). Наприклад: Як Ви провели відпустку? Які плани на майбутнє? Які Ваші посадові обов’язки? Як плануєте свою кар’єру? Що можете розповісти про важливі міжнародні візити та зустрічі політичних та громадських діячів?

2.Рольова гра – соціально-лінгвістичні компетенції. Наприклад: Ви у франкомовній (англомовній, іспаномовній, німецькомовній) країні та хочете записатись на мовні курси. Ви телефонуєте і розпитуєте щодо типу занять, розкладу, тарифів тощо.

3.Монолог на запропоновану тему. Наприклад: Ви є або хотіли б бути членом неурядової організації. Якої і чому? Як Ви б представили Україну на міжнародному заході. Яку інформацію Ви б включили у сою презентацію і чому? Тематика: організації (міжнародні, урядові, неурядові); історія, традиції, культура України та країни, мова якої вивчається; профіль країни, мова якої вивчається; роль сучасних інформаційно-комунікаційні технології та їх вплив на життя суспільства; зовнішня політика України; освіта; медицина; екологія. Після монологу екзаменатор ставить декілька питань за темою.

 

Рівень В1

1.Інтерв’ю з екзаменатором: суспільно-побутова та загально професійна тематика (про себе, своє минуле, теперішнє та плани на майбутнє, висловити припущення (гіпотезу). Наприклад: Розповісти про свій професійний досвід. Викласти бачення свого майбутнього через 10 років. Висловити гіпотезу: щоб Ви змінили у Вашій роботі, якби Ви були призначені на посаду…? Прокоментувати важливі події в Україні та світі.

2.Рольова гра – соціально-лінгвістична компетенція. Наприклад: Ваш керівник просить надати звіт протягом двох днів. Вам здається це неможливим, Ви дискутуєте з метою перенести термін виконання.

3.Аналіз тексту та висловлювання особистої точки зору щодо теми, викладеної в обраному тексті (уривку статті) професійного змісту з подальшою дискусією з екзаменатором. Обсяг тексту – 300 слів.

 

Рівень В2

1.Інтерв’ю з екзаменатором: розповісти про себе, свою освіту, професійну діяльність, досвід роботи, своє минуле, теперішнє, майбутнє, висловити припущення (гіпотезу).

2.На основі статті (уривку статті) професійного/суспільно-політичного характеру сформулювати тему, визначити проблематику, представити та захистити свою точку зору у вигляді зв’язного та структурованого висловлювання за допомогою переконливих аргументів та прикладів.Обсяг статті – 400 – 450 слів. Висловлювання має містити вступ, основну частину та висновок. Після висловлювання – дискусія з екзаменатором.

3.Обговорення та аналіз актуальних подій в Україні/світі на основі статті, запропонованої у попередньому завданні.

 

Рівень С1

1.Інтерв’ю з екзаменатором: розповісти про себе, свою освіту, професійну діяльність, досвід роботи, своє минуле, теперішнє, майбутнє, висловити припущення (гіпотезу).

2.Монологічне висловлювання та дискусія: на основі декількох запропонованих документів, об’єднаних однією проблематикою, зробити аналіз, синтез, знайти основні ідеї, розвинути власну точку зору та за допомогою переконливих аргументів та прикладів викласти своє бачення щодо даної проблематики. В жодному випадку не допускається простий переказ змісту наданих текстів. Загальний обсяг документів – 450-500 слів. Монологічне висловлювання має містити вступ, основну частину та висновок.

3.Дискусія з екзаменатором з питань, що пов’язані з тематикою документів та статей запропонованих у попередньому завданні.

 

За результатами усної частини визначається рівень складності завдань письмової частини відповідно до рівнів мовної компетенції (А1-А2, В1-В2, В2-С1)

 

Письмова частина включає чотири блоки:

 • аудіювання, передбачає прослуховування аудіозаписів різного рівня складності відповідно до рівнів мовної компетенції та виконання завдань на розуміння почутого. У завданнях перевіряється уміння зрозуміти основний зміст текстів відповідної тематики спілкування та вибрати необхідну інформацію з прослуханого, виокремити та зрозуміти специфічну інформацію, зокрема імена, дати, топографічні назви, інструкції тощо;
 • лексико-граматичний тест, передбачає виконання завдань, якими перевіряється володіння учасником потрібним лексичним запасом та граматичними структурами;
 • читання (розуміння прочитаного), передбачає опрацювання текстів різної складності відповідно до рівнів мовної компетенції та виконання завдань на розуміння прочитаного. За допомогою завдань визначається рівень розуміння тексту, уміння учасника виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст прочитаного, робити висновки;
 • письмо, передбачає виконання творчих завдань різної складності відповідно до рівнів мовної компетенції, зокрема:

 

Рівні А1-А2

1.Написати листівку другу. Наприклад: зараз ви перебуваєте на відпочинку в іншій країні. Ви пишете листівку відповідаючи на питання короткими реченнями. Загальна кількість слів – 30.

2.Написати відповідь на мейл/запрошення (40-50 слів).

3.Заповнити анкету іноземною мовою з метою участі у заході. Загальна кількість слів – 80-90. Кількість питань – 6-9.

 

Рівні А2 – В1

1.Заповнити анкету іноземною мовою з метою участі у заході. Загальна кількість слів– 80-90. Кількість питань – 6-9.

2.Написати відповідь на лист-повідомлення, прохання, запит, вітання, скаргу, запрошення. Загальна кількість слів – 80-100.

3.Перекласти професійний документ з іноземної мови на українську. Загальна кількість слів – 120 – 140.

 

Рівні В1-В2

1.Написати напівофіційний лист колезі/діловому партнеру/організації тощо. Загальна кількість слів – 100-120.

2.Письмовий переклад професійного документу з іноземної мови на українську. Загальна кількість слів у документі іноземною мовою – 120-140.

3.Резюме україномовного тексту іноземною мовою. Обсяг тексту – 300 слів. Обсяг резюме – 100 -120 слів.

 

Рівнів В2-С1

1.Написати офіційний лист на тему, пов’язану з професійною діяльністю. Загальна кількість слів – 120-140.

2.Резюме україномовного тексту іноземною мовою. Обсяг тексту – 400 слів. Обсяг резюме – 120-140 слів.

3.Письмовий переклад професійного/офіційного документу з української мови на іноземну. Загальна кількість слів українською мовою – 150-170.

 

Визначення рівня володіння іноземною мовою включає (але не виключно) такі види завдань:

 

 • завдання з варіантом однієї правильної відповіді. До кожного завдання наведено кілька варіантів відповіді, з яких лише один правильний;
 • завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів / частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань;
 • завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями / частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів;
 • завдання на виконання лексичних/граматичних трансформацій без зміни змісту вихідного варіанта;
 • завдання з розгорнутою відповіддю. Такі завдання передбачають створення учасником власного висловлення в письмовій та усній формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.

 

Визначення результатів рівня володіння іноземною мовою здійснюється за таким принципом:

 

 • у разі виконання завдань на рівень А1-А2 учасник, який правильно виконав 39 % завдань і менше, вважається таким, що володіє іноземною мовою в обсязі, недостатньому для отримання сертифіката зазначеного рівня; учасник, який правильно виконав від 40 % до 69 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні А1; учасник, який правильно виконав від 70 % до 100 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні А2;

 

 • у разі виконання завдань на рівень А2-В1 учасник, який правильно виконав 39 % завдань і менше, вважається таким, що володіє іноземною мовою в обсязі, недостатньому для отримання сертифіката зазначеного рівня; учасник, який правильно виконав від 40 % до 69 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні А2; учасник, який правильно виконав від 70 % до 100 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні В1;

 

 • у разі виконання завдань на рівень В1-В2 учасник, який правильно виконав 39 % завдань і менше, вважається таким, що володіє іноземною мовою в обсязі, недостатньому для отримання сертифіката зазначеного рівня; учасник, який правильно виконав від 40 % до 69 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні В1; учасник, який правильно виконав від 70 % до 100 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні В2;

 

 • у разі виконання завдань на рівень В2-С1 учасник, який правильно виконав 39 % завдань і менше, вважається таким, що володіє іноземною мовою в обсязі, недостатньому для отримання сертифіката зазначеного рівня; учасник, який правильно виконав від 40 % до 69 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні В2; учасник, який правильно виконав від 70 % до 100 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні С1.

 

У межах одного рівня визначається високий (90-100 %), середній (80-89 %) або задовільний (70-79 %) результат.

 

За результатами визначення рівня володіння іноземною мовою відповідно до глобальної шкали Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти встановлюються такі рівні володіння іноземною мовою: А1, А2, В1, В2, С1. Нульовий рівень володіння іноземною мовою F встановлюється учасникам, які володіють іноземною мовою в обсязі, що не є достатнім для визначення рівня.