Дипломатична академія України

імені Геннадія Удовенка при МЗС

UK|EN facebook twitter

Центр мовної підготовки

ЦМП | СЕРТИФІКАТ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ІСПИТУ ДЛЯ  ПІДТВЕРДЖЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ  МОВОЮ  ТА ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТА

Мови: англійська, французька, німецька, іспанська, китайська, турецька

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення кваліфікаційного іспиту (далі Випробування) на підтвердження рівня володіння іноземною мовою для отримання відповідного сертифіката/довідки Центру мовної підготовки Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС (далі – ЦМП) для осіб, які не є співробітниками Міністерства закордонних справ.

1.2. Підтвердження рівня володіння іноземними мовами передбачає випробування, яке складається з лексико-граматичного тесту, завдань на розуміння почутого, прочитаного, виконання творчого письмового завдання та усної співбесіди.

1.3. Тести з усіх мов є уніфіковані, мають єдину структуру та єдині критерії оцінювання згідно з вимогами Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти щодо рівнів мовної компетенції і відповідають навчальним програмам ЦМП.

1.4. Зміст та наповнення тестів є конфіденційним та не підлягає публічному огляду або ознайомленню.

1.5. Графік проведення випробування складається згідно поданих заяв (додаток 1). Заяви подаються на електронну адресу Центру мовної підготовки: cmpdau@gmail.com

Частота проведення випробувань встановлюється відповідно до кількості сформованих груп.

Графік проведення випробувань розміщується на сайті Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС та на сторінці Академії у фейсбук.    

1.6. У зазначений день, згідно графіку проведення випробувань, кандидати реєструються за півгодини до початку випробування за адресою:   м. Київ, вул. В. Житомирська, 2 при пред’явленні паспорту або посвідчення водія. Кандидати, що спізнилися, на випробування не допускаються.

1.8. Повторне визначення рівня володіння іноземною мовою проводиться не раніше, ніж через три місяці.

1.9. За результатами випробування кандидат отримує довідку або сертифікат.

 1. Структура випробування

Випробування містить письмові та усні завдання професійного спрямування для фахівців у сфері дипломатії, зовнішньої політики, економіки, права та державної служби. Метою випробування є визначення та оцінка рівня володіння іноземною мовою.

Випробування з іноземної мови складається з двох частин та включає п’ять компонентів: ядро (структура мови), читання, аудіювання, письмо та говоріння.

Перша частина спрямована на оцінювання навичок говоріння (інтерв’ю, рольова гра, монологічне висловлення, дискусія).Тривалість усної частини – 8-35 хв. залежно від рівня володіння мовою.

Друга частина містить чотири компоненти:

 • лексико-граматичний тест – час виконання 20-25 хвилин;
 • аудіювання – час виконання 15-20 хвилин;
 • читання – 30 -40 хвилин;
 • письмо – час виконання 30-60 хвилин.
 1. Зміст випробування

Перша частина випробуванняна будь-який рівень розпочинається з інтерв’ю (екзаменатор ставить питання від простого до складного).За результатом цієї співбесіди визначається подальший формат завдань (наприклад, А1 чи А2, В1 чи В2 тощо).

Рівень А1

 1.  Інтерв’ю з екзаменатором: суспільно-побутова тематика (про себе, про сім’ю, уподобання, місце проживання, робочий день, вільний час, спорт тощо).
 2. Інтеракція з екзаменатором з опорою: кандидат обирає 10 ключових слів, з якими він має поставити питання до екзаменатора. Екзаменатор відповідає і може поставити зустрічне питання. Наприклад: слово «комп’ютер». Кандидат ставить питання екзаменатору: Як часто Ви користуєтесь комп’ютером на роботі? Екзаменатор відповідає і запитує: А Ви?
 3. Рольова гра – соціально – лінгвістична компетенція. Наприклад: отримати послуги або товари. Ви хочете замовити столик у ресторані на кількох осіб на певний час. Зателефонуйте у ресторан та зарезервуйте столик.

Тривалість усної відповіді 8 хвилин (інтерв’ю – 2 хвилини, інтеракція – 3 хвилини, рольова гра – 3 хвилини). Підготовка – 10 хвилин на другу і третю частину.

Рівень А2

 1. Інтерв’ю з екзаменатором: суспільно-побутова та загально професійна тематика (про себе, своє минуле, теперішнє та плани на майбутнє тощо). Наприклад: Як Ви провели відпустку? Які плани на майбутнє? Які Ваші посадові обов’язки? Як плануєте свою кар’єру? Що можете розповісти про важливі міжнародні візити та зустрічі політичних та громадських діячів?
 2. Рольова гра – соціально-лінгвістичні компетенції. Наприклад: Ви у франкомовній (англомовній, іспаномовній, німецькомовній) країні та хочете записатись на мовні курси. Ви телефонуєте і розпитуєте щодо типу занять, розкладу, тарифів тощо.
 3. Монолог на запропоновану тему. Наприклад: Ви є або хотіли б бути членом неурядової організації. Якої і чому?Як Ви б представили Україну на міжнародному заході. Яку інформацію Ви б включили у сою презентацію і чому? Тематика: організації (міжнародні, урядові, неурядові); історія, традиції, культура України та країни, мова якої вивчається; профіль країни, мова якої вивчається; роль сучасних інформаційно-комунікаційні технології та їх вплив на життя суспільства; зовнішня політика України; освіта; медицина; екологія. Після монологу екзаменатор ставить декілька питань за темою.

Тривалість усної відповіді 10 хвилин (інтерв’ю – 2-5 хвилин, рольова гра – 3-4 хвилини, монолог та відповіді на питання – 3 хвилин). Підготовка – 10 хвилин на другу і третю частину.

Рівень В1

 1. Інтерв’ю з екзаменатором: суспільно-побутова та загально професійна тематика (про себе, своє минуле, теперішнє та плани на майбутнє, висловити припущення (гіпотезу). Наприклад: Розповісти про свій професійний досвід. Викласти бачення свого майбутнього через 10 років.

Висловити гіпотезу: щоб Ви змінили у Вашій роботі, якби Ви були призначені на посаду…? Прокоментувати важливі події в Україні та світі.

 1. Рольова гра – соціально-лінгвістична компетенція. Наприклад: Ваш керівник просить надати звіт протягом двох днів. Вам здається це неможливим, Ви дискутуєте з метою перенести термін виконання.
 2. Аналіз тексту та висловлювання особистої точки зору щодо теми, викладеної в обраномутексті (уривку статті) професійного змісту з подальшою дискусією з екзаменатором. Обсяг тексту – 300 слів.

Тривалість усної відповіді 15 хвилин(інтерв’ю – 4-5 хвилин, рольова гра – 3-4 хвилини, монологічне висловлювання + дискусія – 5-6 хвилин). Підготовка – 10 хвилин на третю частину.

Рівень В2

 1. Інтерв’ю з екзаменатором: розповісти про себе, свою освіту, професійну діяльність, досвід роботи, своє минуле, теперішнє, майбутнє, висловити припущення (гіпотезу).
 2. На основі статті (уривку статті) професійного/суспільно-політичного характеру сформулювати тему, визначити проблематику, представити та захистити свою точку зору у вигляді зв’язного та структурованого висловлювання за допомогою переконливих аргументів та прикладів.Обсяг статті – 400 – 450 слів. Висловлювання має містити вступ, основну частину та висновок. Після висловлювання – дискусія з екзаменатором.
 3. Обговорення та аналіз актуальних подій в Україні/світі на основі статті, запропонованої у попередньому завданні.

Тривалістьусної відповіді 25 хвилин (інтерв’ю – 4-5 хвилин, монологічне висловлювання – 10 хвилин; дискусія – 5-7 хвилин). Підготовка -15 хвилин.

Рівень С1

 1. Інтерв’ю з екзаменатором: розповісти про себе, свою освіту, професійну діяльність, досвід роботи, своє минуле, теперішнє, майбутнє, висловити припущення (гіпотезу).
 2. Монологічне висловлювання та дискусія: на основі декількох запропонованих документів, об’єднаних однією проблематикою, зробити аналіз, синтез, знайти основні ідеї, розвинути власну точку зору та за допомогою переконливих аргументів та прикладів викласти своє бачення щодо даної проблематики. В жодному випадку не допускається простий переказ змісту наданих текстів.    Загальний обсяг документів – 450-500 слів. Монологічне висловлювання має містити вступ, основну частину та висновок.

Після висловлювання – дискусія з екзаменатором.

 1. Дискусія з екзаменатором з питань, що пов’язані з тематикою документів та статей запропонованих у попередньому завданні.

Тривалість усної відповіді 35 хвилин (інтерв’ю – 4-5 хвилин, монолог – 10-15 хвилин, дискусія -15 хвилин). Підготовка – 20 хвилин.

Друга частина випробування включає чотири компоненти.

 1. Лексико-граматичний тест містить до 40 завдань множинного вибору, заповнення пропусків, трансформації, перефразування, пошук відповідників тощо.
 2. Аудіювання передбачає виконання до 20 завдань. Пропонується дворазове прослуховування записів (теле- або радіо- передачі, монологи, діалоги, дебати, інтерв’ю) та виконання завдань на розуміння почутого (завдання множинного вибору, вірно/невірно, встановлення відповідності, заповнення пропусків, виокремлення дат, цифр, слів, присвоєння заголовків абзацам тощо…) Тематика матеріалів пов’язана з щоденним життям, робочими ситуаціями, економікою, культурою, політикою, питаннями безпеки, діяльністю міжнародних організацій. Матеріали підбираються відповідно до рівня.
 3. Читання передбачає 15-20 завдань, спрямованих на перевірку здатності кандидата розуміти інформаційні та/або аналітичні тексти (залежно від рівня володіння мовою): рекламні оголошення, повідомлення, нотатки, хроніка, звіт, огляд подій, коментарі, стаття тощо. Тематика текстів: суспільно-побутова, професійна. Використовуються завдання множинного вибору, присвоєння заголовків абзацам/текстам, вірно/невірно тощо.
 4. Письмо передбачає різні види завдань, спрямованих на перевірку навичок відповідного рівня.

Рівні А1-А2

 1. Написати листівку другу. Наприклад: зараз ви перебуваєте на відпочинку в іншій країні. Ви пишете листівку відповідаючи на питання короткими реченнями. Загальна кількість слів – 30.
 2. Написати відповідь на мейл/запрошення (40-50 слів).
 1. Заповнити анкету іноземною мовою з метою участі у заході. Кандидат повинен дати відповіді на поставлені запитання, використовуючи повні речення. Загальна кількість слів – 80-90.Кількість питань – 6-9.

Рівні А2 – В1

 1. Заповнити анкету іноземною мовою з метою участі у заході. Кандидат повинен дативідповіді на поставлені запитання, використовуючи повні речення.Загальна кількість слів– 80-90.Кількість питань – 6-9.
 2. Написати відповідь на лист-повідомлення, прохання, запит, вітання, скаргу, запрошення.Загальна кількість слів – 80-100.
 3. Перекласти професійний документ з іноземної мови на українську.Загальна кількість слів – 120 – 140.

Рівні В1-В2

 1. Написати напівофіційний лист колезі/діловому партнеру/організації тощо.

Загальна кількість слів – 100-120.

 1. Письмовий переклад професійного документу з іноземної мови на українську.Загальна кількість слів у документі іноземною мовою – 120-140.
 2. Резюме україномовного тексту іноземною мовою.Обсяг тексту – 300 слів.

Обсяг резюме – 100 -120 слів.

Рівнів В2-С1

 1. Написати офіційний лист на тему, пов’язану з професійною діяльністю.

Загальна кількість слів – 120-140.

 1. Резюме україномовного тексту іноземною мовою. Обсяг тексту – 400 слів.

Обсяг резюме – 120-140 слів.

 1. Письмовий переклад професійного/офіційного документу з української мови на іноземну. Загальна кількість слів українською мовою – 150-170.
 2. Порядок підрахунку балів для визначення рівня володіння іноземною мовою

Рівень володіння іноземною мовою визначається на основі підрахунку балів за письмову та усну частини за спеціальною шкалою. Шкала передбачає співвідносність кількості правильних відповідей на завдання різної складності з рівнем володіння мовою згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (додаток 2). Середній мінімум для отримання відповідного рівня складає 70 балів. В межах одного рівня визначається високий (90-100 балів), середній (80-89 балів) або задовільний  (70-79 балів) результат.

 

 1. Результати оцінювання

Результати випробування визначаються відповідно до глобальної шкали Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (додаток 2).

За результатами випробування на підтвердження рівня володіння іноземною мовою Центр мовної підготовки готує сертифікат. Сертифікат підтверджує рівні А2, В1, В2, С1. Рівень А1 підтверджується довідкою.

Термін дії сертифіката: А2 – 1 рік; В1 – 2 роки; В2 – 3 роки; С1 – 4 роки.

Термін дії  довідка 6 місяців.

Повторне тестування проводиться не раніше, ніж через три місяці.

Додаток 1 ЗАЯВА

Додаток 2  Рівні володіння іноземною мовою відповідно до  Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти