Дипломатична академія України

імені Геннадія Удовенка при МЗС

UK|EN facebook twitter

Центр мовної підготовки

ЦМП | ДОВІДКА

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ, за результатами якого видається ДОВІДКА

 

КАНДИДАТИ на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В» проходять визначення рівня володіння іноземною мовою, за результатами якого видається ДОВІДКА.

 

Визначення рівня володіння іноземною мовою складається з двох частин – письмової та усної.

 

Тривалість виконання завдань письмової частини становить від 60 до 90 хвилин відповідно до рівнів мовної компетенції, а тривалість усної частини для кожного її учасника – до 15 хвилин відповідно до рівнів мовної компетенції.

 

Визначення рівня володіння іноземною мовою, за результатами якого видається довідка, розпочинається з письмової частини.

 

Письмова частина включає чотири блоки:

 • аудіювання, передбачає прослуховування аудіозаписів різного рівня складності відповідно до рівнів мовної компетенції та виконання завдань на розуміння почутого. У завданнях перевіряється уміння зрозуміти основний зміст текстів відповідної тематики спілкування та вибрати необхідну інформацію з прослуханого, виокремити та зрозуміти специфічну інформацію, зокрема імена, дати, топографічні назви, інструкції тощо;
 • лексико-граматичний тест, передбачає виконання завдань, якими перевіряється володіння учасником потрібним лексичним запасом та граматичними структурами;
 • читання (розуміння прочитаного), передбачає опрацювання текстів різної складності відповідно до рівнів мовної компетенції та виконання завдань на розуміння прочитаного. За допомогою завдань визначається рівень розуміння тексту, уміння учасника виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст прочитаного, робити висновки;
 • письмо, передбачає виконання творчих завдань різної складності відповідно до рівнів мовної компетенції, зокрема:

 

Рівні А1-А2

1.Написати листівку другу. Наприклад: зараз ви перебуваєте на відпочинку в іншій країні, або відповідь на мейл/запрошення, або заповнити анкету іноземною мовою з метою участі у заході тощо

 

Рівні В1-В2

1.Написати офіційний лист колезі/діловому партнеру/організації або лист на тему, пов’язану з професійною діяльністю тощо. Загальна кількість слів – 100-120.

2. Резюме україномовного тексту іноземною мовою. Обсяг тексту – 300 слів. Обсяг резюме – 100 -120 слів.

 

Усна частина включає один блок – говоріння, який передбачає усну співбесіду у формі монологу, діалогу/інтерв’ю на загальну тематику, пов’язану з повсякденним життям (від простого до складного), тематику суспільно-політичного характеру, тематику, пов’язану з професійною діяльністю відповідно до рівнів мовної компетенції, зокрема:

 

Рівень А1-А2

1.Інтерв’ю з екзаменатором: суспільно-побутова тематика (про себе, про сім’ю, уподобання, своє минуле, теперішнє та плани на майбутнє тощо). Наприклад: Як Ви провели відпустку? Які плани на майбутнє? Які Ваші посадові обов’язки? Як плануєте свою кар’єру?

2.Рольова гра – соціально-лінгвістичні компетенції. Наприклад: Ви у франкомовній (англомовній, іспаномовній, німецькомовній) країні та хочете записатись на мовні курси. Ви телефонуєте і розпитуєте щодо типу занять, розкладу, тарифів тощо.

 

Рівень В1-В2

1. Інтерв’ю з екзаменатором: суспільно-побутова та загально професійна тематика (про своє минуле, теперішнє та плани на майбутнє, висловити припущення (гіпотезу). Наприклад: Розповісти про свій професійний досвід. Викласти бачення свого майбутнього через 10 років. Висловити гіпотезу: щоб Ви змінили у Вашій роботі, якби Ви були призначені на посаду…? Прокоментувати важливі події в Україні та світі, важливі міжнародні візити та зустрічі політичних та громадських діячів?

2. Рольова гра – соціально-лінгвістична компетенція. Наприклад: Ваш керівник просить надати звіт протягом двох днів. Вам здається це неможливим, Ви дискутуєте з метою перенести термін виконання.

 

Рівень В2-С1

1.Інтерв’ю з екзаменатором: розповісти про себе, свою освіту, професійну діяльність, досвід роботи, своє минуле, теперішнє, майбутнє, висловити припущення (гіпотезу).

2.Обговорення та аналіз важливих події в Україні та світі. Розвинути власну точку зору та за допомогою переконливих аргументів та прикладів викласти своє бачення щодо ситуації.

 

Визначення рівня володіння іноземною мовою включає (але не виключно) такі види завдань:

 • завдання з варіантом однієї правильної відповіді. До кожного завдання наведено кілька варіантів відповіді, з яких лише один правильний;
 • завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів / частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань;
 • завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями / частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів;
 • завдання на виконання лексичних/граматичних трансформацій без зміни змісту вихідного варіанта;
 • завдання з розгорнутою відповіддю. Такі завдання передбачають створення учасником власного висловлення в письмовій та усній формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.

 

Визначення результатів рівня володіння іноземною мовою  здійснюється за таким принципом:

 

 • у разі виконання завдань на рівень А1-А2 учасник, який правильно виконав 39 % завдань і менше, вважається таким, що володіє іноземною мовою в обсязі, недостатньому для визначення рівня; учасник, який правильно виконав від 40 % до 59 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні А1; учасник, який правильно виконав від 60 % до 89 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні А2; учасник, який правильно виконав 90 % завдань і більше, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні В1;

 

 • у разі виконання завдань на рівень В1 учасник, який правильно виконав від 29 % до 39 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні А1; учасник, який правильно виконав від 40 % до 59 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні А2; учасник, який правильно виконав від 60 % до 89 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні В1; учасник, який правильно виконав 90 % завдань і більше, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні В2;

 

 • у разі виконання завдань на рівень В2 учасник, який правильно виконав від 19 % до 29 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні А1; учасник, який правильно виконав від 30 % до 39 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні А2; учасник, який правильно виконав від 40 % до 59 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні В1; учасник, який правильно виконав від 60 % до 89 % завдань, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні В2; учасник, який правильно виконав 90 % завдань і більше, вважається таким, що володіє іноземною мовою на рівні С1.

 

За результатами визначення рівня володіння іноземною мовою відповідно до глобальної шкали Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти встановлюються такі  рівні володіння іноземною мовою: А1, А2, В1, В2, С1. Нульовий рівень володіння іноземною мовою F встановлюється учасникам, які володіють іноземною мовою в обсязі, що не є достатнім для визначення рівня.