Дипломатична академія України

імені Геннадія Удовенка при МЗС

UK|EN facebook twitter

Центр мовної підготовки

ЦМП | ДОВІДКА

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ДЛЯ КАНДИДАТІВ ДЛЯ ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

 

  1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок визначення рівня володіння іноземними мовами Центром мовної підготовки Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС (далі – ЦМП) для осіб, які не є співробітниками Міністерства закордонних справ.

1.2. Визначення рівня володіння іноземними мовами передбачає випробування, яке складається з лексико-граматичного тесту, завдань на розуміння почутого, прочитаного, виконання творчого письмового завдання та усної співбесіди.

1.3. Тести з усіх мов є уніфіковані, мають єдину структуру та єдині критерії оцінювання згідно з вимогами Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти щодо рівнів мовної компетенції і відповідають навчальним програмам ЦМП.

1.4. Зміст та наповнення тестів є конфіденційним та не підлягає публічному огляду або ознайомленню.

1.5. Список кандидатів формується на підставі поданих заяв (додаток 1). Заяви подаються на електронну адресу Центру мовної підготовки: cmpdau@gmail.com    

 

1.6. Графік проведення тестування розміщується на сайті Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС, на інформаційній дошці Академії, а також доводиться у телефонному режимі кандидатам не пізніше ніж за 3 дні до початку випробування.

1.7. У зазначений день, згідно графіку проведення випробувань, кандидати реєструються о 9.30 за адресою м. Київ, вул. В. Житомирська, 2 при пред’явленні паспорту або посвідчення водія. Кандидати, що спізнилися, на випробування не допускаються.

1.8. Повторне визначення рівня володіння іноземною мовою дозволяється один раз на три місяці.

 

  1. Структура, зміст та порядок проведення випробування на визначення рівня володіння іноземною мовою

2.1. Випробування на визначення рівня володіння іноземною мовою складається з двох частин – письмової та усної.

Письмова частина містить чотири блоки:

  • лексико-граматичний тест – 15-20 хвилин;
  • аудіювання –15-20 хвилин;
  • читання – 10 – 15 хвилин;
  • письмо – 25-30 хвилин.

Друга частина випробування – усна співбесіда триває до 10 хвилин.

 

 

Частина І

Лексико-граматичний тест може містити такі типи завдань: множинний вибір (multiple choice), альтернативний вибір (true-false), перехресний вибір (matching) тощо.

Правильну відповідь/відповіді кандидат заносить на окремий листок для відповідей, що в подальшому, під час перевірки, буде зашифрований.

Аудіювання передбачає дворазове прослуховування записів різного рівня складності (діалогів, повідомлень, оголошень, інтерв’ю, радіовипусків тощо) та виконання завдань на розуміння почутого (завдання множинного вибору, вірно/невірно, виокремлення дат, цифр, слів тощо).

Читання передбачає опрацювання текстів різної складності та виконання завдань множинного вибору, вірно/невірно, перехресного вибору (присвоєння заголовків абзацам) тощо.

Письмо передбачає виконання одного або двох творчих завдань відповідно до рівня.

Рівні А1, А2, В1 передбачають виконання одного завдання (заповнення анкети, написання неофіційного листа).

Рівень В2 передбачає виконання двох завдань (написання офіційного листа або документу та реферування українського тексту професійного спрямування іноземною мовою).

 

 

Частина ІІ

Говоріння (усна співбесіда) передбачає відповіді кандидата на запитання екзаменатора на загальну тематику (від простого до складного), тематику суспільно-політичного характеру, тематику професійного спрямування.

 

  1. Критерії оцінювання

3.1. Рівень володіння іноземною мовою визначається на основі підрахунку балів за письмову та усну частини та перетворення їх у відсотки за спеціальною шкалою результатів. Шкала передбачає співвідносність кількості правильних відповідей на завдання різної складності з рівнем володіння мовою згідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти . Сума нарахованих балів перетворюється у відсотки (0%-100%). Кандидат, який склав випробування на 60% – 90 % на певному рівні складності вважається таким, що володіє іноземною мовою на цьому рівні.

При результаті вище 90% або нижче 60% рівень відповідно підвищується або знижується.

3.2. Рівень володіння мовою визначається відповідно до глобальної шкали Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (додаток 2).

 

  1. Результати випробування

4.1. За результатами випробування на визначення рівня володіння іноземною мовою Центр мовної підготовки готує довідку встановленого зразка, яку кандидат отримує наступного робочого дня. Термін дії довідки – шість місяців для рівнів А1-В2, один рік для рівня С1. Повторне випробування проводиться не раніше, ніж через три місяці.

 

Додаток 1 ЗАЯВА

Додаток 2  Рівні володіння іноземною мовою відповідно до  Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти