За 29 років з часу заснування Академія пройшла різні етапи свого розвитку, але незмінним залишалося одне – її місія: професійна підготовка дипломатичних кадрів для гідного представлення України у світі.

Дипломатична академія носить почесне ім`я Геннадія Йосиповича Удовенка – людини, яка досягла найвищих висот, які може обіймати дипломат та залишила помітне місце в світовій історії дипломатії й стала одним з засновників сучасної дипломатичної служби України.

Будучи міністром закордонних справ України у 1994-1998 роках, Геннадій Йосипович був ініціатором створення Академії. Під час зустрічі зі слухачами першого набору він наголошував:

Сьогодні надзвичайно важливо домогтися розуміння світовою громадськістю того, що послідовність, узгодженість і цілеспрямованість стратегічного курсу нашої зовнішньої політики зумовлена давніми традиціями і самобутньою, виробленою упродовж віків системою цінностей українського народу, які визначають природне місце нашої країни як повноправного учасника європейської спільноти, а не міркуваннями мінливої політичної кон’юнктури. Якою б не була політична ситуація на континенті, майбутнє європейського устрою тепер немислиме без України. На ґрунтовне наукове дослідження і популяризацію традицій і цінностей, що сьогодні лежать в основі зовнішньої політики нашої держави, мають бути спрямовані значні зусилля Дипломатичної академії.

Найкраще можна з’ясувати особливості української дипломатичної традиції, перспективи її подальшого розвитку у порівнянні з іншими традиціями. Пріоритет тут має належати, безперечно, західноєвропейській дипломатії. По-перше, з огляду на високий авторитет таких дипломатичних шкіл, як британська, французька чи німецька, а по-друге, зважаючи на стратегічну мету нашої держави – інтеграцію у європейські та євро-атлантичні структури.

Як професіонали, ви добре розумієте, що раптових чи випадкових дипломатичних успіхів на міжнародній арені немає, усі вони досягаються в результаті планомірної, довготривалої та кропіткої роботи…Створюючи Дипломатичну академію України, держава думала не лише про складності сьогодення, а й про майбутнє. Тому ми сподіваємося на вашу конкретну практичну допомогу у вирішенні всіх непростих завдань, що стоять перед МЗС України, а отже перед зовнішньою політикою в цілому, і, зі свого боку, будемо усіляко сприяти налагодженню як найтіснішої взаємодії і співпраці Академії з Міністерством.

Закінчуючи свій виступ Геннадій Йосипович підкреслив: «… наше з вами завдання – зміцнювати авторитет української зовнішньополітичної служби не тільки в державі, але й на світовій арені».

Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС пишається тим, що носить ім’я видатного українського державника і дипломата.

Меню