Чому для дипломата важливо володіти мовою країни перебування?

Часто кажуть, що мова – це не лише засіб спілкування, а й сама суть дипломатії. Діяльність дипломата – це переговори, ділові зустрічі, презентації, участь у зібраннях, дипломатичне листування, підготовка міжнародних угод і договорів. Все це неможливе без письмової та усної комунікації.

Мовою можна інформувати, вітати, запрошувати, пропонувати, обіцяти, погоджуватися, радити чи навіть погрожувати. Якщо це здійснюється мовою країни перебування, то результат від цього буде ще кращий. Знання більше ніж однієї мови є професійною необхідністю та перевагою сучасного дипломата.

Вивчити нову мову або визначити наявний рівень володіння іноземними мовами дипломати можуть з Центром мовної підготовки ДАУ.

Меню