Про центр

Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС України вже більше 16 років займається підвищення професійних якостей працівників дипломатичної служби. Нагальні потреби у цьому виникли на початку ХХІ ст. Для вирішення цього питання Колегія МЗС України 12 січня 2001 року прийняла рішення щодо створення системи підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби на базі Дипломатичної академії. Даний крок мав на меті зміцнити та підвищити рівень кадрового забезпечення апарату МЗС та закордонних дипломатичних установ (ЗДУ).

Виходячи з даного рішення, 22 січня 2001 року наказом ректора Дипломатичної академії України при МЗС України було утворено Курси підвищення кваліфікації працівників МЗС. У 2006 році відбулося переформатування курсів у Центр підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби.

У 2017 році внаслідок реорганізації Дипломатичної академії України у Державний навчально-науковий заклад післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ» відбулося створення Центру професійної підготовки.

До 2008 року Центр здійснював підвищення кваліфікації виключно працівників дипломатичної служби відповідно до потреб діяльності МЗС України. Зміни у процесі перепідготовки були закладені у постанові Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 року № 516 «Деякі питання підготовки і підвищення кваліфікації у сфері зовнішніх зносин працівників органів державної влади». Відповідно до даної постанови Дипломатична академія України, як навчальний заклад при МЗС України почав проводити перепідготовку і працівників органів державної влади, що працюють у сфері зовнішніх зносин. Сьогодні Центр продовжує виконувати дане завдання.

Окрім цього, Центр професійної підготовки здійснює організаційні та координаційні заходи пов’язані з навчанням слухачів, доводить до відома державні органи влади та відомства. Працівники центру організовують навчальний процес, проводять пошук лекторів та спеціалістів відповідно до тем щорічних планів-графіків затверджених керівництвом МЗС України. У відділах Центру зосереджується інформація про хід навчального процесу. Крім цього, проводиться анкетування слухачів, що дозволить визначити їх враження, пропозиції щодо вдосконалення навчальних програм і процесу загалом. Це здійснюється для поліпшення і вдосконалення організаційно-навчальних  процедур та науково-методологічного забезпечення. Після закінчення навчання слухачі отримують свідоцтво/сертифікат про проходження професійної підготовки.

Варто відмітити, що на базі Центру професійної підготовки здійснюється тестування працівників дипломатичної служби, які направляються до ЗДУ. Визначаються їх знання з «Країнознавства», «Консульської служби», а також проводиться діагностика рівня психологічної стійкості працівників консульської служби.

Щороку в Центрі проходять підвищення кваліфікації у сфері зовнішніх зносин понад 600 працівників органів державної влади.

Команда

Шовкопляс Олексій

завідувач Центру професійної підготовки

Рєзнікова Наталія

начальник відділу професійного навчання

Гейко Тетяна

начальник відділу комунікаційного забезпечення професійного навчання

Марченко Марія

начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення професійного навчання

Алєйнікова Юлія

начальник відділу організації навчальних заходів

Желіховський Станіслав

провідний фахівець відділу інформаційно-аналітичного забезпечення професійного навчання

Ледовських Олена

провідний фахівець відділу інформаційно-аналітичного забезпечення професійного навчання

Меню