Книжковий фонд

Про книжковий фонд

Книжковий фонд (КФ) Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС становить більше 18 тис. примірників профільної літератури. До його складу входять наукові, науково-популярні, довідкові, періодичні, навчальні, інформаційно-бібліографічні видання українською, російською та іноземними мовами (на традиційних та електронних носіях інформації). Особлива частина фонду належить архівним матеріалам, що складаються з авторефератів магістерських, дисертаційних робіт.

Діяльність Книжкового фонду регламентується «Положенням про Центр інформаційних ресурсів» та «Правилами користування КФ».

Основним завданням КФ є організація та надання ресурсно-інформаційних, бібліотечно-бібліографічних, консультаційних послуг в рамках реалізації програм професійного навчання працівників дипломатичної служби та інших державних службовців у сфері зовнішніх зносин.

Основні напрями діяльності КФ:
• надання інформаційних бібліотечно-бібліографічних послуг: комплексне обслуговування користувачів різних рівнів;
• комплектування: формування та оновлення фондів;
• аналітико-синтетична обробка документів: систематизація, класифікація, індексування літератури;
• ведення структурованого довідково-бібліографічного апарату, електронного каталогу;
• науково-бібліографічна робота: підготовка структурованих універсальних, тематичних, поточно-ретроспективних наукових бібліографічних покажчиків, переліків тощо;
• взаємодія з провідними та фаховими бібліотеками.

В межах автоматизованої бібліотечної системи (АБС) “ІРБІС64” створюється Електронна бібліотека – система розподілених електронних ресурсів, створених в межах Дипломатичної академії, яка дозволяє надійно накопичувати, зберігати та ефективно використовувати колекції електронних документів, доступних користувачеві через мережі передачі даних в локальній академічній мережі та в режимі віддаленого доступу. Складовими Електронної бібліотеки є Електронний каталог та Повнотекстова база даних.

Бібліографічний перелік періодичних видань внесено до бази даних “Періодичні видання” Електронного каталогу Академії із зазначенням при можливості Інтернет-адрес. КФ бере участь в інформаційно-комунікативній, презентаційній діяльності Академії. Організовуються тематичні виставки до заходів Дипломатичної академії, загальнодержавних свят, урочистих подій державного значення та подій міжнародного характеру.

Традиційні тематичні виставки супроводжуються розробкою віртуальних виставок у вигляді структурованих електронних науково-бібліографічних покажчиків, які представлено на сайті Академії.

Сервіси

Запроваджена у Книжковому фонді версія інформаційно-пошукової системи (ІПС) автоматизованої бібліотечної системи (АБС) “ІРБІС64” відповідає міжнародним стандартам і підтримує усі вітчизняні бібліографічні стандарти та формати. В межах “ІРБІС64” функціонує електронний каталог, який складається з окремих баз даних (БД):

  • БД книжкового фонду;
  • БД англомовної інформації;
  • БД іноземної інформації;
  • БД періодичних видань;
  • БД магістерських робіт;
  • БД дисертаційних робіт;
  • БД електронних посилань.

Читачі мають змогу працювати в електронному каталозі, робити замовлення літератури в локальній академічній мережі та режимі віддаленого доступу.

Контакти:
[email protected]

Меню