Про центр

Центр мовної підготовки є підрозділом Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при  МЗС, який у своєму складі має відділ навчальних програм, відділ тестування та оцінювання. Основними завданнями Центру є: забезпечення ефективного процесу підвищення іншомовної професійної компетенції працівників дипломатичної служби України, визначення рівня володіння іноземними мовами у відповідності до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти  (CEFR A1-C2). Успішному оволодінню навичками іншомовної комунікації сприяє використання сучасних інтерактивних методів та інноваційних технологій, зокрема симуляцій, кейсів, а також онлайн-курсів та курсів «змішаного» навчання.

Команда

Шпак Наталія Анатоліївна

завідувач Центру мовної підготовки

Овдіна Катерина Вікторівна

начальник відділу тестування та оцінювання

Нечаюк Інна Олексіївна

начальник відділу навчальних програм

Найдюк Оксана Василівна

старший викладач англійської мови

Вовк Оксана Анатоліївна

старший викладач англійської мови

Горбунова Ксенія Анатоліївна

старший викладач англійської мови

Коломієць Тетяна Вікторівна

старший викладач німецької мови

Лавриненко Олена Борисівна

старший викладач іспанської мови

Шалімова Оксана Юріївна

старший викладач англійської мови

Овчаренко Ольга Миколаївна

старший викладач англійської мови

Романюк Алла Анатоліївна

старший викладач французької мови

Рашевська Анна Миколаївна

старший викладач англійської мови

Степаніщева Лілія Миколаївна

старший викладач французької мови

Ананко Тетяна Рудольфівна

старший викладач англійської мови

Еґава Тетяна Анатоліївна

провідний фахівець відділу тестування та оцінювання

Лісова Тетяна Сергіївна

провідний фахівець відділу навчальних програм

Лозинська Аліна Валеріївна

провідний фахівець відділу навчальних програм

Меню