Про центр

Центр мовної підготовки є підрозділом Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при  МЗС, який у своєму складі має відділ навчальних програм, відділ тестування та оцінювання. Основними завданнями Центру є: забезпечення ефективного процесу підвищення іншомовної професійної компетенції працівників дипломатичної служби України, визначення рівня володіння іноземними мовами у відповідності до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти  (CEFR A1-C2). Успішному оволодінню навичками іншомовної комунікації сприяє використання сучасних інтерактивних методів та інноваційних технологій, зокрема симуляцій, кейсів, а також онлайн-курсів та курсів «змішаного» навчання.

Команда

Шпак Наталія Анатоліївна

завідувач Центру мовної підготовки

Найдюк Оксана Василівна

начальник відділу тестування та оцінювання

Нечаюк Інна Олексіївна

начальник відділу навчальних програм

Вовк Оксана Анатоліївна

старший викладач англійської мови

Горбунова Ксенія Анатоліївна

старший викладач англійської мови

Коломієць Тетяна Вікторівна

старший викладач німецької мови

Лавриненко Олена Борисівна

старший викладач іспанської мови

Овчаренко Ольга Миколаївна

старший викладач англійської мови

Луценко Аліна Олександрівна

старший викладач іспанської мови

Мельник Тетяна Петрівна

старший викладач китайської мови

Ананко Тетяна Рудольфівна

старший викладач англійської мови

Степаніщева Лілія Миколаївна

старший викладач французької мови

Сичова Аліса Геннадіївна

старший викладач англійської мови

Рашевська Анна Миколаївна

старший викладач англійської мови

Романюк Алла Анатоліївна

старший викладач французької мови

Хоміцька Олена Георгіївна

старший викладач арабської мови

Кушнір Оксана Володимирівна

провідний фахівець відділу навчальних програм

Еґава Тетяна Анатоліївна

провідний фахівець відділу тестування та оцінювання

Лісова Тетяна Сергіївна

провідний фахівець відділу навчальних програм

Меню