Тестування та оцінювання

Про відділ

Відділ тестування та оцінювання забезпечує визначення та оцінювання рівня володіння іноземними мовами працівників МЗС та інших органів державної влади,  проведення тестування з іноземних мов в ході навчання іноземним мовам, та за результатами завершення мовних програм, а також на замовлення юридичних та фізичних осіб.

Розробка тестів з іноземних мов ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ згідно з вимогами Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR). Тести уніфіковані, структуровані та укладені згідно з загальноприйнятими рівнями СЕFR від А1 до С1.

Відділ здійснює рганізацію та проведення тестування, іспитів, співбесід на визначення рівня володіння іноземними мовами для працівників системи МЗС, для державних службовців інших органів державної влади.

Видає довідки та сертифікати встановленого зразка про рівень володіння іноземною мовою.

Види тестів:

  • Вхідні (діагностичні/placement tests)

  • Рубіжні (модульні/mid-term tests)
  • Кваліфікаційні (сертифікаційні/proficiency tests)
  • Тести “ad hoc” на отримання довідки (експрес діагностика)
  • Відділ здійснює постійне тестування з основних чотирьох робочих мов Центру (всі види тестів): англійської, французької, німецької, іспанської,та 18 інших мов (експрес тести на отримання довідки):
  • турецька, італійська, в’єтнамська, сербська, румунська, хорватська, арабська, перська, гінді, португальська, польська, новогрецька, чеська, угорська, словацька, китайська, корейська, японська.
  • Вхідні та кваліфікаційні тести з іноземної мови обов’язково перевіряють всі чотири види мовленнєвої діяльності.
  • Тест складається з п’яти компонентів: ядро (граматика і лексика), читання, аудіювання, письмо та говоріння.
  • Тривалість тесту залежить від рівня який присвоюється.

Види випробувань:

Меню