Меморандуми

Головною метою діяльності Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС у сфері міжнародних зв’язків є встановлення та розвиток взаємовигідного співробітництва з профільними навчальними закладами та науковими центрами зарубіжних країн.

З метою підготовки працівників дипломатичної служби Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка при МЗС укладено двосторонні довгострокові угоди про співробітництво з дипломатичними академіями зарубіжних країн та іншими науково-дослідницькими центрами, які передбачають взаємний обмін навчально-методичними планами, науковою літературою, проведення спільних науково-практичних конференцій, обміни викладачами та слухачами.

Станом на 23 грудня 2020 року Дипломатична академія співпрацює із 115 закордонними та українськими навчальними закладами, науковими установами, відомствами, освітньо-науковими інституціями.

Меню