Річний звіт 2022

2022 був для Дипломатичної академії України роком роботи в умовах війни, як і для всієї країни,

але ми як команда продемонстрували свою професійність, гнучкість та адаптацію до викликів і виконали завдання, поставлені перед нами керівництвом Міністерства закордонних справ України. 

Найголовніше досягнення за цей рік — стабільна робота. Академія запрацювала вже за 2 тижні, після початку широкомасштабної війни, почалися лекції та навчання в режимі онлайн. Війна змусила нас відтермінувати частину планів, але разом нам вдалося забезпечити якісний навчальний процес для наших дипломатів.

Геннадій Надоленко, директор Дипломатичної академії України


Діяльність Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка
при Міністерстві закордонних справ (далі – Дипломатична академія
України) у 2022 році була спрямована на організацію і забезпечення
професійного навчання та мовної підготовки посадових осіб
дипломатичної служби відповідно до сучасних світових методик і
стандартів.

Одночасно Дипломатична академія України забезпечила
підвищення професійної компетентності у сфері зовнішніх зносин
працівників органів державної влади відповідно до державного
замовлення на 2022 рік.

Починаючи з березня 2022 року, організація і тематичне наповнення
навчального процесу вибудовувалися з урахуванням завдань, які
вирішувала дипломатична служба України в умовах російської агресії.
Для досягнення цієї мети, окрім провідних українських фахівців,
до навчального процесу було залучено значну кількість
кваліфікованих лекторів з таких країн як США, Велика Британія,
Естонія, Франція, Сінгапур.

У звітний період було суттєво збільшено кількість (понад 36%) лекцій і практичних занять англійською мовою з використанням інтерактивних методів навчання, що позитивно вплинуло на досягнення необхідного рівня професійної компетентності та володіння іноземними мовами посадових осіб дипломатичної служби.

У зв’язку з обмежувальними заходами, повітряними тривогами,
іншими чинниками, обумовленими воєнними станом, активно


застосовувалася дистанційна форма навчання з використанням
інформаційно-комп’ютерних технологій та власної освітньої
платформи «Академія онлайн».

Значна кількість лекційних і практичних занять проводилась в режимі онлайн для працівників ЗДУ, причому переважна їх більшість англійською мовою з використанням інтерактивних форм навчання.
За звітний період Дипломатична академія України з використанням очних та дистанційних форм забезпечила професійне навчання 600 посадових осіб дипломатичної служби, підвищення професійної компетентності у сфері зовнішніх зносин 930 державних службовців та навчання і підвищення рівня компетенції за програмою «Іноземна мова дипломатії та зовнішньої політики» (рівні А1-С1) 400 працівників дипломатичної служби, що відповідає запланованим обсягам державного замовлення на 2022 рік, сформованого МЗС України та іншими органами виконавчої влади.

Активну діяльність з підвищення професійної компетентності
працівників органів державної влади південно-східного регіону
України проводило Регіональне відділення Дипломатичної академії
України в місті Одеса.

Протягом року Дипломатична академія вела активну публічно-
іміджеву діяльність. Активно розвивалось міжнародне
співробітництво з провідними дипломатичними навчальними
закладами та аналітичними центрами іноземних держав.

Цифри 2022

Професійне навчання

Одним із основних напрямів діяльності Дипломатичної академії України є професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби. Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби у 2022 році здійснювалося у трьох формах навчання:

✓ офлайн/очного (в приміщеннях Дипломатичної академії);
✓ онлайн навчання (на основі онлайн-платформи Webex, Zoom);
✓ дистанційно (використовувалися освітня платформа «Академія онлайн» та онлайн ресурси GoogleDrive).

Показники професійного навчання

Відповідно до державного замовлення, сформованого МЗС України, у 2022 році Дипломатична академія України забезпечила професійне навчання 600 посадових осіб дипломатичної служби.

У 2022 році Дипломатична академія України організувала та провела 33 навчальних заходи за участі 733 посадових осіб дипломатичної служби, з яких: 10 заходів пройшло в очній формі, 23 заходи – онлайн. 12 навчальних заходів проведено англійською мовою. 8 навчальних курсів відбулось дистанційно на платформі «Академія онлайн».

Важливою цільовою групою професійного навчання у звітній період були переможці відкритих конкурсів та працівники дипломатичної служби, які проходили стажування в рамках ротації на заміщення вакантних посад в закордонних дипломатичних установах. Для працівників дипломатичної служби, що готувалися до ротації на посади в ЗДУ у 2022 році, було підготовлено і проведено 7 спеціалізованих курсів, в яких взяла участь 141 особа.

Навчання зазначеної категорії працівників дипломатичної служби проводилися в рамках стажування в Дипломатичній академії дипломатів з політичних питань, економічних питань, з питань публічної дипломатії, консулів та спеціалістів за програмами спеціалізованих курсів з наступним комп’ютерним тестовим підсумковим контролем.

У 2022 році було розроблено та проведено спеціалізований курс з підготовки новопризначених послів.

Тестування працівників дипломатичної служби

Дипломатична академія України також здійснювала підсумкове оцінювання рівня підготовки за програмами спеціалізованих курсів посадових осіб дипломатичної служби, які готуються до роботи за кордоном, комп’ютерне тестування рівня професійної компетентності та психологічної стійкості консульських посадових осіб, які готуються до роботи в ЗДУ.

Впродовж року було організовано та проведено оцінювання рівня професійної підготовки 250 посадових осіб дипломатичної служби та 44 консульських посадових особи в рамках підготовки до ротації.


Згідно Положення про стажування працівників дипломатичної служби, які направляються до ЗДУ України від 26 жовтня 2021 року, очне навчання
ДАУ також здійснювала підсумкове тестування за окремими блоками питань з країнознавства та знання регіону, до якого відряджається працівник, а також питань, віднесених до професійної компетентності, за результатами проходження стажування в структурних підрозділах МЗС. Станом на 9 грудня 2022 року було проведено 536 тестувань за різними напрямками.

Всього оброблено 121 перелік тестових питань для завантаження в систему з середньою кількістю 100 питань у кожному переліку.

Сертифікати

За 2022 рік було видано всього 1 663 сертифікати, з яких 733 – посадовим особам дипломатичної служби, 930 – працівникам органів державної влади, які пройшли професійне навчання. За результатами проходження спеціалізованих курсів професійного навчання працівників, які проходять стажування в рамках ротації на посади в ЗДУ України 151 особа отримала сертифікати.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН

Відповідно до державного замовлення, сформованого МЗС України, у 2022 році Дипломатична академія України з використанням очного, онлайн та дистанційного навчання забезпечила підвищення професійної компетентності у сфері зовнішніх зносин 930 державних службовців за кошти державного бюджету.


Загалом, у 2022 році для працівників інших органів державної влади було організовано та проведено 9 навчальних заходів, 4 навчальних заходи проведено англійською мовою.

Для забезпечення підвищення рівня професійної компетентності працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин використовувалася платформа «Академія онлайн», на якій у 2022 році пройшли навчання 32 державних службовці.

У заходах з підвищення кваліфікації у сфері зовнішніх зносин брали участь працівники 64 органів державної влади України.


Інформаційно-аналітичне забезпечення та навчальний склад професійного навчання

У Дипломатичній академії протягом поточного року підготовлено 32 аналітичних дайджести щодо актуальних питань зовнішньої політики України.
До викладання було залучено 74 лектори, з них: 21 – працівників апарату МЗС, 29 – українських експертів, 4 – співробітника Дипломатичної академії України, а також 24 – іноземних спікерів.

Протягом 2022 року було розширено базу даних українських експертів у сфері безпеки, геополітики, міжнародного права, інформаційної безпеки, культури, енергетики, економіки, екології та лідерства, яка налічує 153 експерти у 10 галузях: військова безпека, геополітика, економіка, енергетика, міжнародне право, культура, екологія, інформаційна і цифрова безпека, лідерство та ефективність керівника.

Мовна підготовка

Діяльність Центру мовної підготовки (ЦМП) у 2022 році була спрямована на забезпечення ефективного процесу навчання та оцінювання рівня іншомовної професійної компетентності працівників дипломатичної служби.

В умовах воєнного стану пріоритетним завданням була організація повноцінного змішаного навчання як в аудиторії, так і онлайн. Колективом Центру розроблені онлайн курси з вивчення англійської, французької, німецької, іспанської, італійської, сербської, хорватської, турецької, арабської, китайської мов.

Центр мовної підготовки протягом року забезпечував викладання курсу Іноземна мова професійного спрямування. Протягом 2022 року пройшли курс навчання та підвищили рівень іншомовної компетенції за програмою «Іноземна мова дипломатії та зовнішньої політики» (рівні А1-С1) 400 працівників дипломатичної служби.

ЦМП забезпечувало викладання 11 іноземних мов.

У січні-червні 2022 року було сформовано 30 мовних груп: 13 англійських, 4 французькі, 4 німецькі, 2 іспанські, 1 китайська, 2 італійські, 1 сербська,
1 турецька, 2 арабські.
У вересні-грудні 2022 року було сформовано 28 мовних груп: 13 англійських, 3 французькі, 4 німецькі, 3 іспанські, 1 італійські, 1польська, 1хорватська, 2 арабські.

Упродовж року Центром мовної підготовки проводилися чотири типи тестувань:

 • Інтродуктивне/діагностичне тестування для подальшого розподілу на мовні групи
 • Визначення рівня володіння іноземною мовою співробітниками МЗС для надання мовної характеристики (рівні А1-С1)
 • Кваліфікаційні іспити на отримання сертифіката (рівні А2-С1) або довідки (рівень А1)
 • Визначення рівня володіння іноземною мовою кандидатами на заміщення вакантних посад в ЗДУ та центральному апараті МЗС та отримання відповідної довідки про рівень володіння іноземною мовою (рівні А1-С1)


Інтродуктивне/діагностичне тестування

Мета інтродуктивного тестування – формування груп за рівнем володіння іноземною мовою. За результатами діагностичного тестування у січні та вересні 2022 року було сформовано 30 та 28 мовних груп відповідно.

Визначення рівня володіння іноземною мовою співробітниками МЗС для надання мовної характеристики (рівні А1-С1)

На підставі службових записок, які надіслані Управлінням кадрового менеджменту МЗС в ДАУ імені Геннадія Удовенка при МЗС, Центром мовної підготовки за період з січня по грудень 2022 року (станом на 09.12.2022 р.) організовано та проведено 110 співбесід з 17 іноземних мов:

англійська – 52 особи (С1 – 2, В2 – 31, В1– 15, А2 – 3, А1 – 1), іспанська – 6 (С1 – 1, В2 – 1, В1 – 2, А2 – 2), французька – 11 (В2 – 5, В1 – 2, А2 – 4), німецька – 5 (В1 – 1, А2 – 4), польська – 10 (С1 – 1, В2 – 7, А2 – 1, А1 – 1), арабська – 3 (В1 – 1, А2 – 1, А1 – 1), італійська – 7 (С1 – 1, В1 – 3, А2 – 2, А1 – 1), турецька – 2 (В2 – 1, В1 – 1), португальська – 1 (В2 – 1), чеська – 2 (В2 – 1, В1 – 1), угорська – 3(В2 – 1, В1 – 1, А2 – 1,), сербська – 1 (В2 – 1), румунська – 3 (С1 – 1, В2 – 2), словацька – 1 (В2 – 1), болгарська – 1 (В1 – 1), білоруська – 1 (В2 – 1), перська – 1 (В2 – 1). Результати проведених випробувань надіслано до Управління кадрового менеджменту.

Кваліфікаційні іспити на отримання сертифіката (рівні А2-С1) або довідки (рівень А1)

У 2022 році Центром мовної підготовки проводилися кваліфікаційні іспити на підтвердження рівня володіння іноземною
мовою для отримання сертифіката (рівень А2-С1)/ довідки (рівень А1). Кваліфікаційний іспит склали 129 осіб:

англійська – 59 (С1 – 6, В2 – 24, В1 – 11, А2 – 16, А1 – 2), французька – 12 (В2 – 4, В1 – 4, А2 – 4), німецька – 21 (С1 – 2, В2 – 6, В1 – 7, А2 – 6), іспанська – 11 (В2 – 2, В1 – 3, А2 – 6), китайська – 4 (В2 – 4), італійська – 10 (С1 – 1, В2 – 3, В1 – 3, А2 – 2, А1 – 1), сербська – 6 (В2 – 4, В1 – 2), турецька – 2 (B2 – 2),
арабська – 4 (С1 – 2, А2 – 1, А1 – 1).

Визначення рівня володіння іноземною мовою кандидатами на заміщення вакантних посад в ЗДУ та центральному апараті МЗС Центр мовної підготовки з січня по грудень 2022 року (станом на 09.12.2022 р.) визначив рівень володіння іноземною мовою 115 кандидатів, які брали участь у конкурсах на зайняття посад у закордонних дипломатичних установах України та у структурних підрозділах апарату МЗС України.

Тестування проводилися з 10 іноземних мов: англійська (80), німецька (11), французька (3), іспанська (1), польська (7), арабська (6),
італійська (3), словацька (1), китайська (1), новогрецька (1). Результати тестування передано до Управління кадрового менеджменту.

Навчально-методична робота ЦМП була спрямована на забезпечення ефективного процесу тестування та навчання з підвищення рівня мовної підготовки співробітників МЗС шляхом використання сучасних інтерактивних методів, а також інноваційних технологій та засобів навчання, зокрема онлайн курсів та курсів «змішаного» навчання.


За звітний період було створено навчальні та методичні матеріали для онлайн курсів з іноземної мови професійного спрямування. Дистанційні заняття проводилися на платформах Zoom, Skype, Google Disk, Google Class, Microsoft Teams.


Було оновлено інтродуктивні/діагностичні тести (англійська, французька, іспанська, німецька, італійська мови).


Забезпечено постійне оновлення тестів для кандидатів на заміщення вакантних посад МЗС, матеріалів для проведення випробування на визначення рівня володіння іноземною мовою та надання мовної характеристики, тести рубіжного/модульного контролю знань.

Видано навчальні посібники:

 • Тренувальні тести з німецької мови (рівні А1 – С1). Київ, Кам’янець-Подільський, 2022., 149 с. – Коломієць Т.В., Найдюк О.В.,
 • Арабська мова (середній рівень): навчальний посібник. Київ: НА СБУ, 2021. 163 с. – Задко Т. П., Тарнавська М. М.
 • Практичний курс перекладу з арабської мови. Частина 2: навчальний посібник. Київ: НА СБУ, 2022. 198 с. – Задко Т. П., Тарнавська М. М.

Підготовлено до друку навчальний посібник:

Англійська мова для дипломатів: базовий курс – Овчаренко О.М., Рашевська А.М., Шпак Н.А.

Науково-методична робота та підвищення кваліфікації викладачів ЦМП


ЦМП співпрацює на постійній основі з міжнародними та українськими освітніми та навчальними організаціями у сфері сучасних методів та технологій навчання іноземних мов та оцінювання рівня знань, беручі участь у міжнародних конференціях, онлайн курсах та вебінарах.

У квітні 2022 року викладач німецької мови Найдюк О.В. взяла участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні
проблеми міжкультурної комунікації»
, 6 квітня 2022 р., м. Луцьк, ЛНТУ, круглому столі «Теоретичні та прикладні аспекти сучасної
лінгвістики»
, 20 травня 2022 р., м. Луцьк, ЛНТУ , а також опублікувала статтю (Oksana Naidiuk, Viktoria Prykhodko, Vite Sternichuk «Presedent
situation in foreign language discourse: reception and interpretation»
, Věda a perspektivy №5 (12) 2022, P. 238-248, Praha, Česke republika,
2022).


У травні 2022 року викладач польської мови Ярмолюк М.О. взяв участь в українсько-польській міжнародній освітній конференції (м. Люблін, 10 – 12 травня 2022 р.), де виступив з доповіддю “Підручники з польської мови для українців”.


Викладач французької мови Степаніщева Л.М. у липні 2022 року пройшла тижневий онлайн-курс «Використання творів мистецтва у вивченні французької мови» (Бельгія) в обсязі 15 академічних годин; у жовтні 2022 року – тижневий онлайн-курс для міжнародних екзаменаторів DELF/DALF по зміненим критеріям оцінювання усної та письмової частин екзамену в обсязі 15 академічних годин.


У вересні 2022 року викладачі та співробітники Центру (Шпак Н.А., Еґава т,А., Вовк О.А., Овчаренко О.М., Рашевська А.М., Шалімова О.Ю., Лавриненко О.Б., Ананко Т.Р., Веклич О.А., Задко Т,П., Стеблина Л.М., Степаніщева Л.М.) пройшли серію тренінгів «Цифрові інструменти Google для закладів вищої освіти» в обсязі 40 академічних годин (1,3 кредита ECTS).

Міжнародне та галузеве співробітництво

У 2022 році Дипломатична академія України підписала 3 угоди про співпрацю. Новими партнерами ДАУ стали Національна академія правових наук України, Західноукраїнський національний університет та Національний університет «Одеська політехніка». Продовжуючи інтеграцію в міжнародний освітній простір, ДАУ за звітний період уклала 4 меморандуми та угоди про співробітництво з іноземними дипломатичними та навчальними установами, зокрема, з Європейською організацією публічного права, Дипломатичними академіями Гватемали, Гани та Сенегалу щодо підготовки закордонних дипломатів на базі Дипломатичної академії України.

Станом на грудень 2022 року, Дипломатична академія України підтримує партнерські відносини з 94 закордонними профільними інституціями та 53 національними партнерськими установами.


Одним із важливих напрямів діяльності Дипломатичної академії є співпраця з українськими навчальними закладами та громадськими організаціями в галузях, що становлять обопільний інтерес. У 2022 році Дипломатична академія України підписала 3 угоди про співпрацю. Новими партнерами ДАУ стали Національна академія правових наук України, Західноукраїнський національний університет та Національний університет «Одеська політехніка».

Продовжуючи інтеграцію в міжнародний освітній простір, ДАУ за звітний період уклала 4 меморандуми та угоди про співробітництво з іноземними дипломатичними та навчальними установами, зокрема, з Європейською організацією публічного права, Дипломатичними академіями Гватемали, Гани та Сенегалу щодо підготовки закордонних дипломатів на базі Дипломатичної академії України.

Станом на грудень 2022 року, Дипломатична академія України підтримує партнерські відносини з 94 закордонними профільними інституціями та 53 національними партнерськими установами.

В результаті підписання угоди між ДАУ та Національною комісією зі стандартів державної мови в липні 2021 року, на базі Дипломатичної академії за період з 2 січня по 9 грудня 2022 року було проведено 3 сесії тестування.

В рамках угоди Дипломатичної академії з Естонською школою дипломатії та Шведським інститутом була продовжена реалізація проєкту трьохстороннього співробітництва «Trilateral Diplomatic Initiative», метою якого було створення на базі Дипломатичної академії України регіонального центру навчання дипломатів країн Східного партнерства та Чорноморського регіону.

В листопаді 2022 в м. Таллінн (Естонія), було реалізовано другий етап проєкту, а саме навчальний візит для дипломатів та представників дипломатичних академій країн Східного партнерства та Чорноморського регіону, в якому взяли участь представники Азербайджану, Грузії, Молдови, Румунії та України.

У листопаді 2022 року співробітники ДАУ взяли участь в засіданні Виконавчої вченої ради, а також у Стратегічному семінарі щодо майбутнього навчання та освіти у сфері оборони та безпеки Європейського коледжу безпеки та оборони (The European Security and Defence College (ESDC), де зробили коротку презентацію Дипломатичної академії України як установи, яка займає провідне місце у підготовці дипломатичних кадрів в Україні.

З метою вивчення досвіду та практики організації підготовки дипломатів представники академії брали участь у роботі міжнародних конференцій та зустрічах високого рівня. У листопаді 2022 року директор Дипломатичної академії Геннадій взяв участь у щорічному Міжнародному форумі з дипломатичної підготовки (IFDT), який цього року пройшов у м. Нью-Делі (Індія). The International Forum on Diplomatic Training (IFDT) – це міжнародна платформа для обміну думками щодо новітніх тенденцій у дипломатії та досвіду, отриманого під час навчання дипломатів.


У звітному періоді була започаткована плідна співпраця з Фондом ООН у галузі народонаселення, у межах якої відбулись заходи на підтримку реалізації Плану заходів МЗС України із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у системі органів дипломатичної служби України, зокрема експертна дискусія, онлайн курс та тижневий навчальний тренінг.

В рамках реалізації Стратегії публічної дипломатії МЗС України в співробітництві з Американськими Радами з міжнародної освіти було розроблено програму тренування тренерів з публічної дипломатії (Public Diplomacy Training of Trainers).


У контексті країнознавчої професійної підготовки варто відзначити онлайн презентації курсів сінгапурськими експертами: Няньського університету («Understanding Beijing») та Інституту ISEASYusof Ishak – («The State of Southeast Asia: 2022 Survey Report»).


У звітному році до різноманітних навчальних та іміджевих заходів були залучені експерти з провідних університетів Європи та провідних аналітичних центрів.

Публічно-іміджева діяльність

Публічно-іміджева діяльність Дипломатичної академії України забезпечується окремим структурним підрозділом – Центром інформаційних ресурсів (ЦІР).
Основним завданням діяльності Центру у 2022 році було:

 • забезпечення високого рівня інформаційного супроводу діяльності академії на офіційному сайті та сторінках в соціальних мережах;
 • підтримка навчального процесу;
 • комунікаційний та медіа супровід заходів; організація та проведення освітньо-комунікативних заходів з культурної та наукової дипломатії;
 • створення освітніх відеоматеріалів та контент-супровід роботи платформи дистанційного
  навчання «Академія онлайн»;
 • інформування аудиторії про наслідки російської війни проти України для світу (аналітичний аспект).

Через повномасштабну збройну агресію Росії проти України організація та проведення освітньо-комунікативних заходів з культурної та наукової дипломатії здебільшого відбувалися у форматі онлайн, та проводилися в рамках роботи Інтелектуального та Культурного клубів Дипломатичної академії України.

Протягом 2022 року було організовано та проведено 12 культурно-освітніх заходів, в яких взяло участь 360 осіб, серед яких провідні вітчизняні та іноземні експерти, науковці, керівники урядових агенцій, аналітичних центрів, митці, політологи та інші.

За звітній період також було організовано та проведено низку публічних заходів:

 • презентація книги «Україна та Німеччина у європейській спільноті: історія та сучасність»;
 • тематична дискусія «Переваги ґендерно орієнтованої зовнішньої політики»;
 • онлайн-конференція «30 років відносин дружби і співробітництва між В’єтнамом та Україною»;
 • онлайн-дискусія з Александром Ланошка «Military Alliances in 21st century»;
 • онлайн-презентація дослідження «How technology shapes geopolitics»;
 • тематична дискусія «Nation Branding» за участі Саймона Анхольда, д-р Надії Канєвої (Денверський університет), д-р Аліни Долеа (Борнмутський університет), Сезар Хіменеса-Мартінеса (Кардіффський університет);
 • презентація першого видання творів Григорія Сковороди арабською мовою.


Діяльність Дипломатичної академії України широко висвітлювалася на сайті та офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook і Twitter.

За рік на офіційних сторінках в соціальних медіа розміщено 728 публікацій, які містять фото- та відеоматеріали про діяльність

Дипломатичної академії та аналітичні матеріали з питань зовнішньої політики українських та закордонних аналітичних центрів.

Загальна кількість відвідувачів та осіб, які щоденно стежать за новинами на сторінках навчального закладу, складає понад 9400 осіб. Охоплення усіх каналів комунікації за звітній період становить 180 000 тис. осіб.

У 2022 році було проведено Дослідження сприйняття академії – опитування за допомогою глибинних інтерв’ю серед співробітників МЗС України (ЦА та ЗДУ) та експертного середовища. Отримані результати дозволили визначити поточний характер сприйняття ДАУ серед представників цільової аудиторії, існуючі потреби міністерства щодо підготовки кадрів і потенційні напрями діяльності та стратегічного розвитку ДАУ.


У межах співпраці ДАУ з Американськими Радами з міжнародної освіти було покращено технічне забезпечення академії та Центру зокрема, що дозволило з новою якістю створювати навчальні відеоматеріали та курси.


Центр інформаційних ресурсів також забезпечував технічну підтримку та адміністрування платформи дистанційного навчання «Академія Онлайн».


За звітний період на платформі було розміщено 9 нових освітніх курсів, серед яких: «Дипломатія в сучасних умовах», «“М’яка сила” у зовнішній політиці держав», «Гендерний підхід у діяльності МЗС України», «Професійне навчання консульських посадових осіб», «Підготовка новопризначеного посла», «Публічна дипломатія», «African Studies», «Public Diplomacy in Wartime», «Understanding Chinese Politics».

Станом на грудень 2022 року користувачами платформи є 2913 осіб, які працюють з 104 навчальними матеріалами (27 курсів, 43 лекції та презентації, 35 навчальних довідників з професійної та мовної підготовки).

Меню